Polityka prywatności

Polityka prywatności naszego serwisu internetowego www.biuro-kama.com.pl określa sposób wykorzystywania i ochrony gromadzonych danych o użytkowniku, przeglądającym Serwis lub korzystającym z usług Serwisu ("Użytkownik").

Wskazuje jak Użytkownicy Serwisu mogą chronić swoją prywatność. Zawiera zasady postępowania z plikami Cookies, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Cookies pozwalają na dostosowanie treści naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Korzystając z naszego Serwisu internetowego Użytkownicy akceptują zasady Polityki prywatności znajdujące się poniżej. Zasady niniejszej Polityki prywatności są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), na podstawie której została ona sporządzona.

Polityka prywatności informuje Użytkowników Serwisu o aspektach, pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Użytkowników danych osobowych, ich odbiorcą i administratorem jest Operator Serwisu internetowego ("Operator"), którego dane rejestrowe zawarte są w jednej z zakładek Serwisu. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Niektóre obszary Serwisu wykorzystują pliki Cookies, które przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Ich zadaniem jest identyfikacja Internauty umożliwiająca upraszczanie niektórych operacji.

Cookies nie są szkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Warunkiem ich działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Informacje zawarte w plikach Cookies zbierane są w sposób automatyczny.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

Pliki Cookies wykorzystywane są najczęściej w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia dostosowanie ich struktury i zawartości.

Pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz służą do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych treści.

Pliki Cookies rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami właściwie wyświetlić stronę.

Operator może wykorzystywać dwa rodzaje plików Cookies tj. Cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej oraz Cookies trwałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania.

Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w komputerze Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie tych plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

Pliki Cookies zamieszczane w komputerze Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz może gromadzić logi serwera WWW i parametry połączenia.

Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, przechowywane są bezpiecznie w bazie danych oraz przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Gromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów współpracujących w zakresie realizacji transakcji kupna (Poczta Polska, firmy kurierskie, serwisy obsługujące płatności i in.). W każdym innym przypadku udostępnienie danych osobowych osobom trzecim wymaga zgody Użytkownika.

Dane osobowe są chronione przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia, obsługi zgłoszeń lub reklamacji oraz ułatwienia ewentualnego przyszłego kontaktu.

Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do nich, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zmian tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie pisemnej listem poleconym na adres stacjonarny Operatora Serwisu, o ile zawarte w Serwisie formularze ich nie umożliwiają.

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy zgodzili się z Polityką prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć jedynie Serwisu, prezentowanych w nim produktów i treści oraz życzeń okolicznościowych.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności.